نقشه ضد سه ستاره براى جنگ هاى قبيله اى

نقشه ضد سه ستاره براى جنگ هاى قبيله اى

نقشه ضد سه ستاره عنوانى كه زياد استفاده ميشه اما من فهميدم خيلى افراد به شكل نادرستى استفاده مى كنند.

در اين پست من ميخواهم مشخص كنم كه هدف نقشه هاى ضد سه ستاره چيه، چرا نقشه هاى جام براى جنگ قبيله اى

 مناسب نيست، تفاوت بين نقشه مخصوص جنگ و نقشه افزايش كاپ، اخرسر هم تعدادى نقشه ضد سه ستاره بهتون معرفى ميكنم.

چرا نقشه ضد سه ستاره

فك ميكنم بين اكثر افراد اين اشتباه متداول كه يك نقشه افزايش جام يك نقشه خوب براى جنگ هاى قيبيله اى هم هست. اين اشتباه بخاطر اينكه هدف كاملا متفاوته:

  •  

    o       يك نقشه افزايش جام بايد هر چند وقت يك بار به شكل موفقى دفاع كند

    o       يك نقشه جنگ يا يك نقشه ضد سه ستاره بايد مانع از دست رفتن همه ستاره ها بشود

پس هر دو از جام دفاع مى كنند و كاملا طبيعى يك سرى افراد فك كنند كه مشابه هستند.

حقيقت اينكه مفهموم كاملا متفاوتى دارند:

  • نقشه افزايش جام به اين دليل موفق است كه فرد حمله كننده زمان كمى براى بررسى داره و همچنين از نيروهاى مخصوص براى حمله به نقشه شما استفاده نمى كند.

    در نقشه هاى ضد سه ستاره معمولا راحت ميشه يك ستاره گرفت،اماخيلى مشكل است كه بتوان هر سه ستاره گرفت.

من اميدوارم شما تفاوتها فهميده باشيد. نقشه افزايش جام شما هميشه از تاون هال شما محافظت مى كند وباعث ميشود تعداد جام هاى شما بالا برود. اما در جنگ قبيله اى اوضاع فرق دارد فرد حمله كننده زمان مناسب براى اماده كردن نيرو هاى مناسب را دارد. دادن دو ستاره به فرد حمله كننده بهتر از دادن سه ستاره است

[adrotate banner=”132″]

چه چيزى يك نقشه جنگى به يك نقشه ضد سه ستاره تبديل مى كند

نقشه هاى ضد سه ستاره يك عامل مهم براى تاون هال ٨ تا تاون هال ١١ هست. براى تاون هال هاى پايين تر به دليل كم بودن ساختمان ها و ديوارها نمى توان نقشه ضد سه ستاره ساخت. اگر كسى تا به حال نقشه شما سه ستاره نكرده است دليل بر اين نيست كه نقشه شما ضد سه ستاره هست. يك نقشه ضد سه ستاره ويژگى هاى زير را دارد:

 

1.      قرار دادن تاون هال در مكان انحرافى تا هر حمله كننده اى دسترسى داشته باشد

2.      نواحى مرگبار

3.      فضاهاى باز زياد براى قرار دادن بمب هاى بزرگ به شكل دوتايى

4.      مشكل بودن خالى كردن نيروهاى كلن

5.      مشكل بودن از بين بردن هيرو ها ( مخصوصا كويين)

 

قبل از اينكه ما تعدادى نقشه ضد سه ستاره باهم ببينيم من ميتوان پيشنهاد كنم اين ويديو از

https://www.youtube.com/watch?v=Piijt4gyHCA  را درباره جنگهاى قبيله اى ببينيد:PowerBang

يك نكته ديگر اينكه نقشه اصلى روز نبرد مشخص مى شود اكثر افراد نقشه هاى افزايش جام را در حالت چند نفره ديده اند و ميدانند چطور شكست دهند.

زمان نكته مهمى در جنگ هاى قبيله اى است

حتما شما ميدانيد مهم ترين نكته در جنگ هاى قبيله اى زمان است. شما مى توانيد كارى كنيد زمان به نفع شما باشد و فرد حمله كننده نتواند شما را شكست دهد. يكى از راه هاى رايج استفاده از ساختمان در گوشه هاست. اين زمان زيادى را ازفرد فرد حمله كننده مى گيريد كه باعت ميشود نتواند سه ستاره بگيرد.

CLICK HERE!
Prevent Running Out Of Time While Attacking

من قبول دارم كه استفاده از ساختمان در گوشه ها يك حقه قديمى شده هست بنابرين از اين روش استفاد كردم:

anti 3 star clan war trick

من تله اسكلتى در كنار يك يا دو ساختمان در گوشه ها قرار مى دهم. اين تاثير بسيار خوبى دارد ! در حمله اول اتفاقات زير مى افتد:

 

  • ·         فرد حمله كننده تعدادى ارچر را براى بين بردن كلبه كارگر ميزارد تله اسكلتى فعال شده و ارچر ها از بين مى برد

·         و فرد مجبور است دوباره براى از بين بردن كلبه كارگرى تلاش كند

  • فرد حمله كننده محبور است نيروها و زمان بيشترى براى از بين بردن اسكلت ها استفاده كند اين مى تواند باعث شود ١٠١٥ ثانيه از بين برود

همچنين مى توانيد از تسلا درگوشه ها اشتفاده كنيد. anti hog rider war base

نقشه جنگى ضد سه ستاره براى تاون هال ٨ تا تاون هال ١١

بيايد با هم نگاهى به نقشه هاى ضد سه ستاره بندازيم. يك نكته ضرورى تله ها استفاده شده را دوباره فعال كنيد در غير اين صورت ممكن است شكست بخوريد. يك نكته مهم درباره نقشه هايى كه تو اينترنت پيدا مى كنيد اين است كه دقيقا عين همون نقشه استفاده نكنيد:

:

CLICK HERE!
5 Tips for Internet Base Layouts

نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال  ٨

اين يك نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال  ٨ است. دسترسى به ضد هوايى مشكل است  و نمى توان به راحتى نيروهاى قلعه قبيله خالى كرد.

town hall 8 war base anti dragons

اگر بخواهد از خوك سوار استفاده كند به مشكل ميخورد بخاطر بوجد بمب هاى دوتايى كه در جاهاى مختلف حضور دارد و اين يك ايده بد مى باشد.

.th8 war base layout bomb tower anti hog goho govaho

احتمال سه ستاره شدن اين نقشه كم مى باشد.

نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال  ٩

اين يك نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال ٩يك ويژگى مهم دارد و ان اين است كه به علت وجود ساختمان ها در كناره ها عبور سريع نيروها را مشكل مى كند. anti 3 star th9 war base anti hog anti valkyrieفرد حمله كننده نيروهاى زيادى را براى خالى كردن نيروهاى قلعه هدر خواد داد همچنين بمب هاى دوتايى جلو خوك سوار را مى گيرد

نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال  ١٠

اين نقشه دشوارى براى حمله مى باشد به علت وجود ساختمان ها كه در جاهاى مختلف پخش شده است. هم چنين دسترسى به ارچر كويين و خالى كردن نيرو هاى قلعه قبيله مشكل مى باشد. th10 anti 3 star war base layout with bomb tower

مخازن مانند يك سد دربرابر حمله كننده عمل مى كنند و براى شما زمان مى خرند.

  نقشه جنگى ضد سه ستاره تاون هال  ١١

در تاون هال ١١ استفاده از ناحيه مرگبار براى استفاده از اخرين ستاره متداول مى باشد. اين مانع از اين مى شود كه بولر يا والكرى بتواند مركز را هدف قرار دهد و بتواند ستاره سوم را بگيرد( يا حتى ستاره دوم را)bomb tower th11 war base layout

اين يكى هم عملكرد بسيار خوبى دارد:

th10 anti 3 star war base layout with bomb tower

نتيجه گيرى

من اميدوارم متوجه شده باشيد چرا استفاده از نقشه هاى افزايش جام براى جنگ مناسب نيست. همچنين،استفاده از

نقشه هاى افزايش جام در جنگ به علت اينكه  در روز اماده سازى ممكن است ببيند ايده خوبى نمى باشد. 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *